Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2013

tequilaa
3120 ef73 500
Reposted fromhorribiledictu horribiledictu

September 24 2013

tequilaa
9701 c848
Reposted frommadlenaa madlenaa

September 17 2013

tequilaa
2873 873c 500
piątkowo, poznań.
Reposted frompoznan poznan viajazzuj jazzuj
tequilaa
6535 10f5
Reposted fromMuppet Muppet viagolondrina golondrina
tequilaa
7475 b7ef
Reposted fromIriss Iriss viagolondrina golondrina

September 14 2013

tequilaa
4926 77b6 500
Reposted frompesy pesy

September 02 2013

tequilaa
5623 3fd7
tequilaa
5641 11f5
Reposted fromorangecrush orangecrush
tequilaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
tequilaa
6259 2926
Reposted fromundertow undertow

September 01 2013

tequilaa
5772 9a99
Reposted fromdelicatee delicatee

August 30 2013

tequilaa
Ta równowaga umysłu, ta obojętność, która w nim jest, doprowadzi mnie jeszcze do rozpaczy, ponieważ ja reaguję żywo we wszystkich sytuacjach, ulegam wszelkim emocjom i ponoszę straty, które Malina obojętnie przyjmuje do wiadomości. Niektórzy sądzą, że Malina i ja jesteśmy małżeństwem. Nigdy nie przyszło nam do głowy, że moglibyśmy nim być, że taka możliwość istnieje, a nawet, że inni mogliby o nas coś takiego pomyśleć. Bardzo długo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że i my, jak inni, występujemy wszędzie jako mężczyzna i kobieta. Było to dla nas prawdziwe odkrycie, ale nie wiedzieliśmy, co z nim począć. Śmialiśmy się bardzo
— Ingeborg Bachmann ...
Reposted frombrokenpromise brokenpromise
tequilaa
3479 5353 500
Reposted fromschnabeltier schnabeltier
tequilaa
3650 e04f
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
tequilaa
3658 aae6
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

August 27 2013

tequilaa
3919 e9e8
Reposted fromszatatan szatatan

August 11 2013

tequilaa
8454 d421 500
Reposted fromHadassa Hadassa
tequilaa
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele
tequilaa
8286 fb0c
Reposted frompsst psst
tequilaa
8217 d95a
Reposted frombadwolfangel badwolfangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl